Miljö

Elite Copy erbjuder tryckproduktioner med digitaltryck vilket är ett
miljövänligt alternativ till traditionell offset. Vi väljer med fördel
leverantörer som har ett sunt miljöarbete och gör alltid en miljövärdering
vid nyinvesteringar.

Vi väljer miljövänlighet före pris som policy och självklart källsorterar vi vårt avfall.

Elite Copy väljer först och främst närproducerat papper vilket minimerar
transporter och miljöutsläpp. Vi trycker på papper som är Svanenmärkt,
FSC, EU-blomman och TCF (Totalt klorfri). De pappersbruk vi använder oss
av är ISO 14001-certifierade och Emas-registrerade.


* FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som
främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt
bruk av världens skogar. När du väljer en FSC-certifierad produkt får du en
garanti för att den har sitt ursprung i ansvarsfullt skötta skogar och andra
kontrollerade källor. Samtidigt är FSC en garanti för att hotade djur och
växter skyddas och att de människor som arbetar med skogen har ett säkert
arbete och en skälig lön.

** PEFC, Programme for Endorsment of Forest Certification, verkar för ett
uthålligt skogbruk med god naturanpassning och stödjer användning av trä-
och pappersprodukter som förnyelsebara och miljövänliga material samt
främjar ett lönsamt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt skogsbruk och
erbjuder alla berörda intressenter att delta i utvecklingen av PEFC standarden.
Genom sitt stöd från stora delar av det europeiska skogsbruket har PEFC potential
att bli en ledande standard för märkning av certifierade skogsprodukter.Drivs av www.tross.se | TROSS AB "En riktig partner på webben"

Elite Copy AB | Nygatan 5B | 57131 Nässjö | Tel: 0380- 106 40 | Fax: 0380- 163 49 | Email: info@elite-copy.se | Administration