Företagsfakta

Namn
Elite Copy i Nässjö AB

Verksamhet
Kopiering, storformatsproduktion, ritningshantering, grafisk design

Besöks-/leverans/postadress
Elite Copy AB
Nygatan 5B
571 31 Nässjö

Faktureringsadress
Elite Copy AB
Nygatan 5B
571 31 Nässjö

Telefon
0380-106 40

Säte
Nässjö

Postgiro
4069-1025645

Organisationsnummer
556446-2181

VD/Högst ansvarig
Tommy Prebner

Startår
1992

Kreditvärdering
AAADrivs av www.tross.se | TROSS AB "En riktig partner på webben"

Elite Copy AB | Nygatan 5B | 57131 Nässjö | Tel: 0380- 106 40 | Fax: 0380- 163 49 | Email: info@elite-copy.se | Administration